Homeคำนวนค่าส่งกล่องพัสดุตารางขายส่งการจัดส่งสินค้า
คำนวนกล่องพัสดุ
(ราคาปรกติ)
จำนวนทั้งหมด : 0 ชิ้น
น้ำหนักทั้งหมด : 0.00 kg.
ราคาทั้งหมด : 0 บาท
==============================
** กล่องพัสดุ ขายสินค้ายกแพค (20ใบ) **
==============================
** เฉพาะซองพลาสติกสามารถส่ง FLASH
แพคแรก 40.- / แพคต่อไป 20.- **
==============================
เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
1.)จัดส่ง DHL (ถึงภายใน 1-3วัน)
แพครวมสินค้า จำนวน 0 แพค | ราคา บาท/แพค
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
2.) จัดส่ง J&T EXPRESS (ถึงภายใน 2-4วัน)
แพครวมสินค้า จำนวน 0 แพค | ราคา 55 บาท/แพค
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
3.) จัดส่ง ไปรษณีย์(ลงทะเบียน) (ถึงภายใน 2-10วัน)
แพครวมสินค้า จำนวน 0 แพค | ราคา 65 บาท/แพค
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
4.) จัดส่ง ไปรษณีย์(EMS)
แพครวมสินค้า จำนวน 0 แพค | ราคา 97 บาท/แพค
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
==============================
**แนะนำการจัดส่ง J&T)
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
ซองไปรษณีย์ 17x30 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 46 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 0.5 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 20x30 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 53 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 0.7 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 20x35 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 65 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 25x35 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 81 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 0.9 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 28x42 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 104 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1.3 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 30x42 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 123 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 32x45 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 134 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 35x45 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 151 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1.6 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 38x52 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 190 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 2.2 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 40x55 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 229 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 2.5 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 45x55 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 257 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 45x60 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 296 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 2 kg.
แพค
ซองไปรษณีย์ 50x60 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 312 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 3.4 kg.
แพค
ซองบับเบิ้ล 10x15 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 78 บาท
ขนาด : 10x15x2 cm.
น้ำหนัก : 0.5 kg.
แพค
ซองบับเบิ้ล 10x20 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 104 บาท
ขนาด : 15x20x2 cm.
น้ำหนัก : 0.5 kg.
แพค
ซองบับเบิ้ล 15x20 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 130 บาท
ขนาด : 20x25x2 cm.
น้ำหนัก : 0.5 kg.
แพค
ซองบับเบิ้ล 15x25 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 195 บาท
ขนาด : 25x30x2 cm.
น้ำหนัก : 0.5 kg.
แพค
ซองบับเบิ้ล 15x30 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 234 บาท
ขนาด : 25x35x2 cm.
น้ำหนัก : 0.5 kg.
แพค
ซองบับเบิ้ล 20x25 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 260 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองบับเบิ้ล 20x30 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 312 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองบับเบิ้ล 25x30 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 390 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองบับเบิ้ล 25x35 cm. (แพค = 100ซอง)
ราคา : 455 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 2 kg.
แพค
ซองเอกสาร (พิมพ์จ่าหน้า) ขนาด 7x10นิ้ว
ราคา : 90 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร (พิมพ์จ่าหน้า) ขนาด 9x12นิ้ว
ราคา : 100 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร กันกระแทก (พิมพ์จ่าหน้า) ขนาด 7x10นิ้ว
ราคา : 60 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร กันกระแทก (พิมพ์จ่าหน้า) ขนาด 9x12นิ้ว
ราคา : 80 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร กันกระแทก (ไม่พิมพ์จ่าหน้า) ขนาด 4.5x6.5นิ้ว
ราคา : 30 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 0.2 kg.
แพค
ซองเอกสาร ขยายข้าง (พิมพ์จ่าหน้า) ขนาด 11x17นิ้ว
ราคา : 160 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร ขยายข้าง (พิมพ์จ่าหน้า) ขนาด 9x12นิ้ว
ราคา : 150 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร แบบไม่จ่าหน้า 10x14นิ้ว BA (แพค = 50ซอง)
ราคา : 60 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร แบบไม่จ่าหน้า 10x14นิ้ว KA (แพค = 50ซอง)
ราคา : 85 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร แบบไม่จ่าหน้า 4.5x7นิ้ว BA (แพค = 50ซอง)
ราคา : 27 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร แบบไม่จ่าหน้า 6x9นิ้ว BA (แพค = 50ซอง)
ราคา : 36 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร แบบไม่จ่าหน้า 6x9นิ้ว KA (แพค = 50ซอง)
ราคา : 43 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร แบบไม่จ่าหน้า 7x10นิ้ว BA (แพค = 50ซอง)
ราคา : 39 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร แบบไม่จ่าหน้า 7x10นิ้ว KA (แพค = 50ซอง)
ราคา : 48 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร แบบไม่จ่าหน้า 9x12.75นิ้ว BA (แพค = 50ซอง)
ราคา : 47 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ซองเอกสาร แบบไม่จ่าหน้า 9x12.75นิ้ว KA (แพค = 50ซอง)
ราคา : 64 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
แพค
ถุงพลาสติก เกรดB (กิโลกรัม)
ราคา : 78 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
กิโลกรัม
ถุงไปรษณีย์ แบบจ่าหน้า 20x30*4cm. (แพค = 50ถุง)
ราคา : 40 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 0.4 kg.
แพค
ถุงไปรษณีย์ แบบจ่าหน้า 25x35*4cm. (แพค = 50ถุง)
ราคา : 54 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 0.6 kg.
แพค
ถุงไปรษณีย์ แบบจ่าหน้า 28x42*4cm. (แพค = 50ถุง)
ราคา : 71 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : 0.7 kg.
แพค