Homeคำนวนค่าส่งกล่องพัสดุตารางขายส่งการจัดส่งสินค้า
No.InvoiceDateAddressZipcodeTransportStatus
1.202130907อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรม​ราช​ 80160Update...
2.202130906อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230Update...
3.202130905อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150Update...
4.202130904อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160Update...
5.202130903อ.เมือง จ.ตราด 23000Update...
6.202130902 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540Update...
7.202130901อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000Update...
8.202130900อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000Update...
9.202130899อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110Update...
10.202130898อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000Update...
11.202130897อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000Update...
12.202130896อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000Update...
13.202130895 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150Update...
14.202130894 อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110Update...
15.202130893อ . เมือง จ.เชียงราย 57100Update...
16.202130892อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440Update...
17.202130891 อ.เมือง จ.ตราด 23000Update...
18.202130890อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190Update...
19.202130889อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150Update...
20.202130888อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190830176034715
21.202130887 อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410830176034704
22.202130886อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410830176034693
23.202130885อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140Update...
24.202130884อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120Update...
25.202130883อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110830176034671
26.202130882เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210Update...
27.202130881อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120830176034656
28.202130880 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110Update...
29.202130879อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130Update...
30.202130878 Update...
31.202130877 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170Update...
32.202130876 อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 830176034214
33.202130875อ.เมือง จ.เลย 42000Update...
34.202130874 อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180Update...
35.202130873อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290830176034203
36.202130872อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220Update...
37.202130871อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000Update...
38.202130870อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410Update...
39.202130869อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280Update...
40.202130868อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180Update...
41.202130867 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี11150830176034170
42.202130866อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130Update...
43.202130865- --Update...
44.202130864 เขตประเวศ กทม. 10250Update...
45.202130863อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190Update...
46.202130862อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190Update...
47.202130861 อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130Update...
48.202130860อ.เมือง จ.ตรัง 92000Update...
49.202130859อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150830176033875
50.202130858อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130830176033842
51.202130857อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120830176033735
52.202130856อ.วังสะพุง จ.เลย 42130Update...
53.202130855 อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000830176033654
54.202130854- --Update...
55.202130853- --Update...
56.202130852- --Update...
57.202130851 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170Update...
58.202130850อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140Update...
59.202130849 Update...
60.202130848เมือง ชุมพร 86000Update...
61.202130847อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250Update...
62.202130846อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140Update...
63.202130845เขต วัฒนา กทม 10110Update...
64.202130844อ.เมือง จ.สมุทรปราการ10270Update...
65.202130843อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160Update...
66.202130842อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130Update...
67.202130841อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120Update...
68.202130840อ.เทพา จ.สงขลา 90150Update...
69.202130839อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270Update...
70.202130838อ.ชะอำ จง.เพชรบุรี 76120 Update...
71.202130837 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110Update...
72.202130836อ.วังสะพุง จ.เลย 42130Update...
73.202130835 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170Update...
74.202130834เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800Update...
75.202130833อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100Update...
76.202130832อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260Update...
77.202130831 อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่50130Update...
78.202130830อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120Update...
79.202130829แขวงดินแดง กรุงเทพ 10400830176033201
80.202130828แขวง/เขต สะพานสูง กทม. 10240830176033190
81.202130827อ.บางกรวย นนทบุรี 11130Update...
82.202130826 อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120Update...
83.202130825 อ.ละเเม จ.ชุมพร 86170830176033186
84.202130824 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180Update...
85.202130823เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400830176033035
86.202130822- --Update...
87.202130821อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440Update...
88.202130820อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180Update...
89.202130819 อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190830176032884
90.202130818อ.เมือง​ จ.นครนายก​ 26000830176032873
91.202130817 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140Update...
92.202130816 อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110830176032851
93.202130815 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120830176032836
94.202130814อ.ละงู จ.สตูล 91110 830176032814
95.202130813อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270Update...
96.202130812 Update...
97.202130811 Update...
98.202130810 Update...
99.202130809 Update...
100.202130808 Update...
101.202130807 Update...
102.202130806 Update...
103.202130805 Update...
104.202130804 Update...
105.202130803 Update...
106.202130802 Update...
107.202130801 อ.อรัญประเทศ. จ.สระแก้ว.27120Update...
108.202130800- --Update...
109.202130799อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130Update...
110.202130798 Update...
111.202130797 Update...
112.202130796- --Update...
113.202130795อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150Update...
114.202130794อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150Update...
115.202130793อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000830176032475
116.202130792อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140Update...
117.202130791อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130Update...
118.202130790อ โพธาราม จ ราชบุรี 70120Update...
119.202130789อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180830176032464
120.202130788 อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190Update...
121.202130787อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190Update...
122.202130786อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160Update...
123.202130785อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160830176032453
124.202130784เขตวัฒนา กทม.10110 830176032420
125.202130783อ.หนองบุญมา ก จ.นครราชสีมา 30410830176032405
126.202130782อ.สะเดา ​ จ.สงขลา​ 90170Update...
127.202130781อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120830176032383
128.202130780อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 31140Update...
129.202130779 อ.เมือง จ.ตราด 23000Update...
130.202130778อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000Update...
131.202130777อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120Update...
132.202130776อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370830176032350
133.202130775อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100Update...
134.202130774 Update...
135.202130773อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120Update...
136.202130772อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000Update...
137.202130771อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000Update...
138.202130770อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150Update...
139.202130769 อ. ศรีราชา. จ. ชลบุรี20230 Update...
140.202130768อำเภอเมื​อง​ หนองคาย​ 43000Update...
141.202130767อำเภอเมื​อง​ หนองคาย​ 43000Update...
142.202130766อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150Update...
143.202130765 อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000Update...
144.202130764 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000Update...
145.202130763อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ10130830176031904
146.202130762อ.เมือง จ.ชุมพร .86100Update...
147.202130761อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130Update...
148.202130760อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130Update...
149.202130759อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150Update...
150.202130758อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150Update...
151.202130757- จ.สมุทรปราการ 10540Update...
152.202130756อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 830176031451
153.202130755อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ 77220Update...
154.202130754อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000830176031425
155.202130753อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280830176031414
156.202130752อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180Update...
157.202130751อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000Update...
158.202130750อ.เกาะลันตา​ จ.กระบี่​81120​Update...
159.202130749- --Update...
160.202130748 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310Update...
161.202130747อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120Update...
162.202130746อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270830176031215
163.202130745อ. ประทาย จ. นครราชสีมา 30180 830176031204
164.202130744อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140830176031182
165.202130743อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190Update...
166.202130742อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330830176031171
167.202130741อ.นาตาล จ.อุบล 34170Update...
168.202130740อ.เมือง จ.ลำพูน 51000Update...
169.202130739อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290Update...
170.202130738อ.เมือง จ.กระบี่ 81000Update...
171.202130737- --Update...
172.202130736- --Update...
173.202130735 Update...
174.202130734อ. ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150Update...
175.202130733- --Update...
176.202130732อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440Update...
177.202130731อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220Update...
178.202130730อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300Update...
179.202130729 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130Update...
180.202130728อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000830176030994
181.202130727 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000Update...
182.202130726 อ.เมือง จ.ยโสธร 35000Update...
183.202130725อ.เมือง จ.ยโสธร 35000830176030972
184.202130724อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110Update...
185.202130723แขวง.บางนาใต้ กรุงเทพ 10260 Update...
186.202130722แขวง.บางนาใต้ กรุงเทพ 10260830176030950
187.202130721อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220Update...
188.202130720อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290Update...
189.202130719อ.หนองหาน อุดรธานี 41130Update...
190.202130718อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300Update...
191.202130717อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีน25110830176030913
192.202130716เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170Update...
193.202130715อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130Update...
194.202130714 อ.เสิงสาง จ. นครราชสีมา 30330830176030762
195.202130713อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120830176030751
196.202130712 อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440Update...
197.202130711อ.เมือง จ.สกลนคร 47000Update...
198.202130710อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160Update...
199.202130709 อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190Update...
200.202130708 อ.ลอง จ.แพร่ 54150830176030692