Homeคำนวนค่าส่งกล่องพัสดุตารางขายส่งการจัดส่งสินค้า
No.InvoiceDateAddressZipcodeTransportStatus
1.202129585 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400Update...
2.202129584 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 Update...
3.202129583 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000Update...
4.202129582อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130Update...
5.202129581อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160Update...
6.202129580อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180Update...
7.202129579อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77140Update...
8.202129578เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230Update...
9.202129577อ.หล่มเก่า จ.เพรบูรณ์ 67120Update...
10.202129576อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250Update...
11.202129575ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520830242024290
12.202129574อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000830242024253
13.202129573อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270Update...
14.202129572 อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ 34260Update...
15.202129571อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220Update...
16.202129570 อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250Update...
17.202129569 อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 Update...
18.202129568 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000Update...
19.202129567อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160830242024172
20.202129566อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160Update...
21.202129565อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210Update...
22.202129564อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190Update...
23.202129563อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120Update...
24.202129562- --Update...
25.202129561อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220Update...
26.202129560- --Update...
27.202129559- --Update...
28.202129558- --Update...
29.202129557- --Update...
30.202129556- --Update...
31.202129555 Update...
32.202129554 Update...
33.202129553 Update...
34.202129552 Update...
35.202129551 Update...
36.202129550 Update...
37.202129549อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000830242023984
38.202129548 อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี 84110830242023962
39.202129547อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120Update...
40.202129546- --Update...
41.202129545- --Update...
42.202129544- --Update...
43.202129543อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180Update...
44.202129542อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110Update...
45.202129541อเมือง จ สมุทรปราการ 10280Update...
46.202129540อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120Update...
47.202129539 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000Update...
48.202129538อ.เมือง จ.สตูล 91000830242023870
49.202129537อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180Update...
50.202129536อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110Update...
51.202129535 อ.สวี จ.ชุมพร 86130830242023844
52.202129534เขตบางนา กรุงเทพ 10260830242023833
53.202129533 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี12170830242023645
54.202129532อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140Update...
55.202129531อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช80130830242023601
56.202129530อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000Update...
57.202129529อ.เมือง​ จ.พังงา​ 82000830242023575
58.202129528- --Update...
59.202129527อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150830242023542
60.202129526อ.พิมาย นครราชสีมา 30110Update...
61.202129525อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000830242023531
62.202129524อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 830242023520
63.202129523อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100Update...
64.202129522อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000Update...
65.202129521อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรร60220830242023494
66.202129520อ.แก้งครัอ จ.ชัยภูมิ 36150 Update...
67.202129519อ.เมือง จ.อุบล34000Update...
68.202129518อ.บางบ่ จ.สมุทรปราการ10550830242023461
69.202129517อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130Update...
70.202129516อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220Update...
71.202129515อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000Update...
72.202129514- --Update...
73.202129513อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000Update...
74.202129512อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120Update...
75.202129511 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190830242023192
76.202129510อ.เมือง จ.ลำพูน 51000Update...
77.202129509อ.บางพลี -10540830242023170
78.202129508อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170830242023166
79.202129507 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170Update...
80.202129506อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110830242023063
81.202129505อ.วังยาง จ.นครพนม 48130Update...
82.202129504 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140Update...
83.202129503อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250Update...
84.202129502 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400830242023030
85.202129501 อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Update...
86.202129500อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150Update...
87.202129499 เขตจตุจักร กทม. 10900830242022982
88.202129498อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000830242022960
89.202129497อ.วังนําเย็น จ.สระแก้ว 27210830242022890
90.202129496เขตลาดพร้าว กทม. 10230Update...
91.202129495อ เมือง จ ระยอง 21000Update...
92.202129494 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230Update...
93.202129493อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180Update...
94.202129492อ.เมือง จ.เลย 42000Update...
95.202129491- --Update...
96.202129490- --Update...
97.202129489 อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140Update...
98.202129488- --Update...
99.202129487อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140Update...
100.202129486อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220Update...
101.202129485 อ.นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร49130Update...
102.202129484อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150Update...
103.202129483อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150830242022842
104.202129482- --Update...
105.202129481- --Update...
106.202129480- --Update...
107.202129479 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100Update...
108.202129478 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230Update...
109.202129477อ.เมือง จ.สระบุรี 18000Update...
110.202129476อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180830242022713
111.202129475อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160Update...
112.202129474อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320830242022680
113.202129473 อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190Update...
114.202129472อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190830242022665
115.202129471อ.นาตาล จ.อุบล 34170Update...
116.202129470 อ.เมือง จ.เชียงราย. 57000Update...
117.202129469 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540830242022621
118.202129468อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120Update...
119.202129467อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290Update...
120.202129466อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000830242022595
121.202129465 อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี .34340Update...
122.202129464อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี . 34340830242022584
123.202129463 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000Update...
124.202129462อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน58130Update...
125.202129461- --Update...
126.202129460- --Update...
127.202129459- --Update...
128.202129458- --Update...
129.202129457- --Update...
130.202129456- --Update...
131.202129455- --Update...
132.202129454- --Update...
133.202129453- --Update...
134.202129452อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี 84110830242022481
135.202129451- --Update...
136.202129450อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170Update...
137.202129449อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000Update...
138.202129448อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์46120830242022422
139.202129447 เขตห้วยขวาง กทม. 10310830242022411
140.202129446อ.เมือง จ.ระยอง 21000Update...
141.202129445อ.เมือง จ.สงขลา 90000830242022385
142.202129444อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160Update...
143.202129443อพรานกระต่าย จ กำแพงเพชร 62110Update...
144.202129442 อ.เมือง จ.ชุมพร 86100Update...
145.202129441อ.หล่มเก่า จ.เพรบูรณ์ 67120Update...
146.202129440- --Update...
147.202129439- --Update...
148.202129438- --Update...
149.202129437- --Update...
150.202129436- --Update...
151.202129435- --Update...
152.202129434อ.บ้านเเพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120Update...
153.202129433อ.บ้านเเพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120Update...
154.202129432 อ.บ้านเเพ้ ว จ.สมุทรสาคร 74120Update...
155.202129431 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220Update...
156.202129430อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240Update...
157.202129429อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240830242022223
158.202129428อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180Update...
159.202129427อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180Update...
160.202129426 อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93210830242022212
161.202129425อ.เมือง จ.เลย 42000Update...
162.202129424ง อ.เมือง จ.เลย 42000Update...
163.202129423อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280Update...
164.202129422 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280830242022190
165.202129421 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160Update...
166.202129420อ.เมือง​ จ.นครนายก​ 26000Update...
167.202129419อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120Update...
168.202129418อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270Update...
169.202129417เขตบางนา กทม.10260Update...
170.202129416อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410830242022164
171.202129415อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120Update...
172.202129414อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110Update...
173.202129413 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000Update...
174.202129412 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000Update...
175.202129411 อ. สารภี จ. เชียงใหม่ ​50140Update...
176.202129410- --Update...
177.202129409เขตวัฒนา กทม.10110 Update...
178.202129408อ. เมือง จ. ตาก 63000Update...
179.202129407อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140Update...
180.202129406 อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร 62140830242021884
181.202129405อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000830242021862
182.202129404อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110830242021851
183.202129403แขวงคลองเตย กรุงเทพ 10110830242021840
184.202129402อ.ส่องดาว จ.สกลนคร​47190Update...
185.202129401 อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360Update...
186.202129400อ.เมือง จ.แพร่ 54000Update...
187.202129399อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220Update...
188.202129398อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120Update...
189.202129397อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160830242021744
190.202129396อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150Update...
191.202129395อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210Update...
192.202129394อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570Update...
193.202129393- --Update...
194.202129392 อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410830242021560
195.202129391 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280Update...
196.202129390 อ.บางสะพาน จ.ประจวบ 77140Update...
197.202129389เขต/แขวงบางพลัด ก.ท.ม 10700830242021523
198.202129388 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230Update...
199.202129387อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140830242021512
200.202129386 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280Update...