Homeคำนวนค่าส่งกล่องพัสดุตารางขายส่งการจัดส่งสินค้า
คำนวนกล่องพัสดุ
(ราคาปรกติ)
จำนวนทั้งหมด : 0 ชิ้น
น้ำหนักทั้งหมด : 0.00 kg.
ราคาทั้งหมด : 0 บาท
==============================
** กล่องพัสดุ ขายสินค้ายกแพค (20ใบ) **
==============================
** เฉพาะซองพลาสติกสามารถส่ง FLASH
แพคแรก 40.- / แพคต่อไป 20.- **
==============================
เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า
1.)จัดส่ง DHL (ถึงภายใน 1-3วัน)
แพครวมสินค้า จำนวน 0 แพค | ราคา บาท/แพค
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
2.) จัดส่ง J&T EXPRESS (ถึงภายใน 2-4วัน)
แพครวมสินค้า จำนวน 0 แพค | ราคา 55 บาท/แพค
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
3.) จัดส่ง ไปรษณีย์(ลงทะเบียน) (ถึงภายใน 2-10วัน)
แพครวมสินค้า จำนวน 0 แพค | ราคา 65 บาท/แพค
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
4.) จัดส่ง ไปรษณีย์(EMS)
แพครวมสินค้า จำนวน 0 แพค | ราคา 97 บาท/แพค
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
==============================
**แนะนำการจัดส่ง J&T)
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง = 0 + 0 = 0 บาท
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์00 (9.8x14x6 cm.)
ราคา : 0.95 บาท
ขนาด : 9.8x14x6 cm.
น้ำหนัก : 0.03 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์0 (11x17x6 cm.)
ราคา : 1.4 บาท
ขนาด : 11x17x6 cm.
น้ำหนัก : 0.036 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 0+4 (11x17x10 cm.)
ราคา : 1.7 บาท
ขนาด : 11x17x10 cm.
น้ำหนัก : 0.045 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์A (14x20x6 cm.)
ราคา : 1.9 บาท
ขนาด : 14x20x6 cm.
น้ำหนัก : 0.055 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ AA (13x17x7 cm.)
ราคา : 1.85 บาท
ขนาด : 13x17x7 cm.
น้ำหนัก : 0.046 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2A (17x20x12 cm.)
ราคา : 2.4 บาท
ขนาด : 17x20x12 cm.
น้ำหนัก : 0.068 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ B (17x25x9 cm.)
ราคา : 2.9 บาท
ขนาด : 17x25x9 cm.
น้ำหนัก : 0.085 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 2B (17x25x18 cm.)
ราคา : 3.9 บาท
ขนาด : 17x25x18 cm.
น้ำหนัก : 0.12 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C (20x30x11 cm.)
ราคา : 4 บาท
ขนาด : 20x30x11 cm.
น้ำหนัก : 0.13 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ CD (15x15x15 cm.)
ราคา : 2.65 บาท
ขนาด : 15x15x15 cm.
น้ำหนัก : 0.068 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ C+8 (20x30x19 cm.)
ราคา : 5.3 บาท
ขนาด : 20x30x19 cm.
น้ำหนัก : 0.16 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ D (22x35x14 cm.)
ราคา : 5.35 บาท
ขนาด : 22x35x14 cm.
น้ำหนัก : 0.165 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ E (24x40x17 cm.)
ราคา : 6.9 บาท
ขนาด : 24x40x17 cm.
น้ำหนัก : 0.2 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ Fเล็ก (31x36x13 cm.)
ราคา : 8 บาท
ขนาด : 31x36x13 cm.
น้ำหนัก : 0.23 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ เบอร์ Fใหญ่ (32x48x30 cm.)
ราคา : 13.15 บาท
ขนาด : 32x48x30 cm.
น้ำหนัก : 0.44 kg.
package = 10ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ เบอร์ G (31x36x26 cm.)
ราคา : 10.1 บาท
ขนาด : 31x36x26 cm.
น้ำหนัก : 0.32 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์H (41x45x35 cm.)
ราคา : 17.5 บาท
ขนาด : 41x45x35 cm.
น้ำหนัก : 0.52 kg.
package = 10ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์I (45x55x40 cm.)
ราคา : 58 บาท
ขนาด : 45x55x40 cm.
น้ำหนัก : 1.12 kg.
package = 5ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์L (40x50x30 cm.)
ราคา : 16.75 บาท
ขนาด : 40x50x30 cm.
น้ำหนัก : 0.49 kg.
package = 10ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์M (27x43x20 cm.)
ราคา : 8.9 บาท
ขนาด : 27x43x20 cm.
น้ำหนัก : 0.26 kg.
package = 20ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์M+ (35x45x25 cm.)
ราคา : 12.85 บาท
ขนาด : 35x45x25 cm.
น้ำหนัก : 0.37 kg.
package = 10ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ เบอร์ฉ (30x45x22 cm.)
ราคา : 10.5 บาท
ขนาด : 30x45x22 cm.
น้ำหนัก : 0.3 kg.
package = 10ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ เบอร์ 7
ราคา : 27.6 บาท
ขนาด : 36x32.5x50 cm.
น้ำหนัก : 0.5 kg.
package = 10ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ เบอร์ K
ราคา : 50 บาท
ขนาด : 30x60x80 cm.
น้ำหนัก : 1 kg.
package = 5ใบ
ใบ
กล่องพัสดุ 2C
ราคา : 7.5 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : - kg.
package = 0-
-
กล่องพัสดุ AH
ราคา : 7.9 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : - kg.
package = 0-
-
กล่องพัสดุ C-9
ราคา : 7 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : - kg.
package = 0-
-
กล่องพัสดุ D-11
ราคา : 7.5 บาท
ขนาด : - cm.
น้ำหนัก : - kg.
package = 0ใบ
ใบ