Homeคำนวนค่าส่งกล่องพัสดุตารางขายส่งการจัดส่งสินค้า
No.InvoiceDateAddressZipcodeTransportStatus
1.202023869อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ36120Update...
2.202023868อ.เมือง จ.ระนอง 85000Update...
3.202023867อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000Update...
4.202023866อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220Update...
5.202023865อ.เมือง จ.น่าน 55000Update...
6.202023864อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260Update...
7.202023863อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130Update...
8.202023862อ.ภูเรือ จ.เลย 42160Update...
9.202023861อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120Update...
10.202023860อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210Update...
11.202023859เขตสาทร กรุงเทพ 10120Update...
12.202023858เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700Update...
13.202023857อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140Update...
14.202023856อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320Update...
15.202023855อ. โกสุมพิสัย จ มหาสารคาม 44140 Update...
16.202023854อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250Update...
17.202023853อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160Update...
18.202023852เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพฯ 10250Update...
19.202023851อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี 20000Update...
20.202023850อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000Update...
21.202023849อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000Update...
22.202023848อ.วังน้ำเย็น​ จ.สระแก้ว​ 27210Update...
23.202023847อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210Update...
24.202023846อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160Update...
25.202023845อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180Update...
26.202023844อ.ปลวกแดง​ ระยอง 21140Update...
27.202023843อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110Update...
28.202023842อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230Update...
29.202023841อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180Update...
30.202023840อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180Update...
31.202023839อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150Update...
32.202023838อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110Update...
33.202023837อ.ผักไห่ จ.อยุธยา13120Update...
34.202023836อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210Update...
35.202023835อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110Update...
36.202023834อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู39140Update...
37.202023833อ. กบินทร์บุรี. จ. ปราจีนบุรี 25110Update...
38.202023832อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 25110Update...
39.202023831 อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000Update...
40.202023830 อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540Update...
41.202023829อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130Update...
42.202023828เขตสวนหลวง กทม.10250Update...
43.202023827อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130Update...
44.202023826 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110Update...
45.202023825 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170Update...
46.202023824 อ.เมืองสุราษ จ.สุราษฎร์ธานี 84000Update...
47.202023823 อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250Update...
48.202023822อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110Update...
49.202023821อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150Update...
50.202023820อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340Update...
51.202023819อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340Update...
52.202023818อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี41160Update...
53.202023817อ.แม่สอด จ.ตาก 63110Update...
54.202023816อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000Update...
55.202023815เขต จอมทอง กทม. 10150Update...
56.202023814อ.เวียงสา จ.น่าน 55110Update...
57.202023813อ.เมือง จ.เชียงราย. 57000Update...
58.202023812อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000Update...
59.202023811อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000Update...
60.202023810อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110Update...
61.202023809อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110Update...
62.202023808อ.เมือง จ.สระแก้ว27000Update...
63.202023807อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120Update...
64.202023806อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000Update...
65.202023805อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000Update...
66.202023804อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000Update...
67.202023803อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000Update...
68.202023802อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000Update...
69.202023801 อำเภ​อ​แกดำ​ จังหวัด​มหาสารคาม​ 44190Update...
70.202023800อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220Update...
71.202023799อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150Update...
72.202023798อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 80160Update...
73.202023797เขต หนองแขม กทม.10160Update...
74.202023796อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000Update...
75.202023795ดินแดง กทม 10400 Update...
76.202023794อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000Update...
77.202023793อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000Update...
78.202023792อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000Update...
79.202023791อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000Update...
80.202023790อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 Update...
81.202023789อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210Update...
82.202023788อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140Update...
83.202023787อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Update...
84.202023786อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250Update...
85.202023785อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000Update...
86.202023784เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150Update...
87.202023783อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130Update...
88.202023782อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120Update...
89.202023781 อ.เมือง จ.ระยอง 21150Update...
90.202023780เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150Update...
91.202023779อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170Update...
92.202023778อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 Update...
93.202023777 อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150Update...
94.202023776อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140Update...
95.202023775อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 Update...
96.202023774อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000Update...
97.202023773อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 Update...
98.202023772อ.เมือง จ.ตราด 23000Update...
99.202023771เขตประเวศ กทม.10250 Update...
100.202023770 อ.เซกา​ จ.บึงกาฬ​ 38150Update...
101.202023769ต.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150Update...
102.202023768อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000Update...
103.202023767อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130 Update...
104.202023766 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150Update...
105.202023765อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110Update...
106.202023764อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120Update...
107.202023763อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 Update...
108.202023762อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540Update...
109.202023761อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 Update...
110.202023760อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 Update...
111.202023759อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 Update...
112.202023758อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180 Update...
113.202023757อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160Update...
114.202023756เขต พญาไท กรุงเทพ 10400Update...
115.202023755อ.พาน จ. เชียงราย 57120Update...
116.202023754อ.เพ็ญ​ จ.​ อุดรธานี​ 41150Update...
117.202023753อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160Update...
118.202023752อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280Update...
119.202023751 อ.พานทอง จ.ชลบุรี20160Update...
120.202023750อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี 18180 Update...
121.202023749 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310Update...
122.202023748อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57270Update...
123.202023747อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150Update...
124.202023746อ.เมือง จ.พะเยา 56000Update...
125.202023745อ.เมือง จ.นครพนม 48000Update...
126.202023744อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000Update...
127.202023743อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290Update...
128.202023742อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000Update...
129.202023741 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130Update...
130.202023740อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110Update...
131.202023739อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150Update...
132.202023738อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110Update...
133.202023737อ.เมือง จ.สมุทปราการ 10270Update...
134.202023736เขต หนองจอก กรุงเทพ 10530Update...
135.202023735เมือง นนทบุรี 11000Update...
136.202023734อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280Update...
137.202023733อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000Update...
138.202023732อ.เมือง จ.น่าน 55000Update...
139.202023731อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270Update...
140.202023730อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140Update...
141.202023729อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300Update...
142.202023728อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110Update...
143.202023727ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210Update...
144.202023726 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280Update...
145.202023725อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120Update...
146.202023724อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260Update...
147.202023723อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000Update...
148.202023722อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000Update...
149.202023721อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 Update...
150.202023720อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ10560Update...
151.202023719อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190Update...
152.202023718อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000Update...
153.202023717อ. ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160Update...
154.202023716 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250Update...
155.202023715อ.เมือง จ.สงขลา 90000Update...
156.202023714อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160Update...
157.202023713อ.เมือง ลพบุรี15000Update...
158.202023712เมือง จังหวัดชุมพร 86100Update...
159.202023711อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190Update...
160.202023710อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000Update...
161.202023709 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000Update...
162.202023708อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000Update...
163.202023707อ.นามน​ จ.กาฬสินธุ์​ 46230Update...
164.202023706อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230Update...
165.202023705อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230Update...
166.202023704อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230Update...
167.202023703อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร47230 Update...
168.202023702อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140Update...
169.202023701อ.เจริญศิล จ.สกลนคร 47290Update...
170.202023700อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000830052824510
171.202023699 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140Update...
172.202023698อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ36110Update...
173.202023697อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84150Update...
174.202023696อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120Update...
175.202023695อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140Update...
176.202023694อ.เมือง จ.ตราด23000Update...
177.202023693อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540Update...
178.202023692อ เมือง จ มุกดาหาร 49000Update...
179.202023691อ.กุฉินารายณ์​ จ.กาฬสินธุ์ 46130Update...
180.202023690 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120Update...
181.202023689เขตพระโขนง กทม. 10260Update...
182.202023688อ.ปากพนัง. จ.นครศรีธรรมราช 80330Update...
183.202023687อ.กงหรา จ.พัทลุง93180Update...
184.202023686อ.เมือง จ.ตราด 23000Update...
185.202023685อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180Update...
186.202023684อ จักราช จ นครราชสีมา30230 Update...
187.202023683เขตประเวศ กทม. 10250830052824580
188.202023682เขตจตุจักร กทม 10900EW827140238TH
189.202023681อ.เบตง จ.ยะลา 95110Update...
190.202023680 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 830052824506
191.202023679อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150PB955533689TH
192.202023678 บางกะปิ กทม. 10240Update...
193.202023677เขตวังทองหลาง กทม. 10310PB955533675TH
194.202023676 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180PB955533661TH
195.202023675อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130Update...
196.202023674อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง 21000Update...
197.202023673อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160Update...
198.202023672อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130Update...
199.202023671อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000830052824495
200.202023670อ.เมือง จ.นครพนม 48000Update...