Homeคำนวนค่าส่งกล่องพัสดุตารางขายส่งการจัดส่งสินค้า
No.InvoiceDateAddressZipcodeTransportStatus
1.2022070074อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000Update...
2.2022070073- --Update...
3.2022070072อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140Update...
4.2022070071อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130Update...
5.2022070070- --Update...
6.2022070069 อ.ควนโดน จ.สตูล 91160Update...
7.2022070068อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210Update...
8.2022070067 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140Update...
9.2022070066อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220Update...
10.2022070065 อำเภอ คำตากล้า จังหวัด สกลนคร 47250Update...
11.2022070064อ.เมือง จ.นครปฐม 73000Update...
12.2022070063 อ.เมือง จ.ระนอง 85000Update...
13.2022070062อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140Update...
14.2022070061อ.เมือง จ.ระนอง 85000Update...
15.2022070060 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120Update...
16.2022070059- --Update...
17.2022070058 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี71120Update...
18.2022070057 อ.บ้านโพธิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140Update...
19.2022070056อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160Update...
20.2022070055- --Update...
21.2022070054 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Update...
22.2022070053- --Update...
23.2022070052อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280Update...
24.2022070051อ.ทับปุด จ.พังงา 82180EH929587525TH
25.2022070050 Update...
26.2022070049 Update...
27.2022070048 Update...
28.2022070047 Update...
29.2022070046 Update...
30.2022070045 Update...
31.2022070044 Update...
32.2022070043 Update...
33.2022070042 Update...
34.2022070041 Update...
35.2022070040 Update...
36.2022070039 Update...
37.2022070038 Update...
38.2022070037 Update...
39.2022070036 Update...
40.2022070035 Update...
41.2022070034 Update...
42.2022070033 Update...
43.2022070032อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110Update...
44.2022070031 อ.เถิน จ.ลำปาง 52160Update...
45.2022070030อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130EH929587383TH
46.2022070029 อ.เมือง จ.สกลนคร 47230EH929587445TH
47.2022070028อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290EH929587397TH
48.2022070027อ.แม่สอด จ.ตาก 63110Update...
49.2022070026อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130EH929587406TH
50.2022070025อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150EH929587370TH
51.2022070024อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170Update...
52.2022070023อ.เหนือคลอง​ จ.กระบี่​ 81130EH929587349TH
53.2022070022อ.เมืองยาง .จ.นครราชสีมา 30270EH929587335TH
54.2022070021 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150Update...
55.2022070020อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77140Update...
56.2022070019- --Update...
57.2022070018- --Update...
58.2022070017- --Update...
59.2022070016อ.พบพระ จ.ตาก 63160Update...
60.2022070015 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120EH929587255TH
61.2022070014อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140Update...
62.2022070013อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180Update...
63.2022070012อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110Update...
64.2022070011 เขตสะพานสูง กรุงเทพ10240Update...
65.2022070010เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140EH929584679TH
66.2022070009- --Update...
67.2022070008อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170EH929584705TH
68.2022070007อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000Update...
69.2022070006อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000Update...
70.2022070005อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี 70130Update...
71.2022070004- --Update...
72.2022070003- --Update...
73.2022070002อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240Update...
74.2022070001 อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160EH929584740TH
75.2022060867 Update...
76.2022060866 Update...
77.2022060865 Update...
78.2022060864 Update...
79.2022060863 Update...
80.2022060862 Update...
81.2022060861 Update...
82.2022060860 Update...
83.2022060859 Update...
84.2022060858 Update...
85.2022060857 Update...
86.2022060856- --Update...
87.2022060855- --Update...
88.2022060854อ.เมือง จ.ลำพูน 51000Update...
89.2022060853อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160EH929584767TH
90.2022060852อ.เมือง จ.อุบล 34000Update...
91.2022060851- --Update...
92.2022060850- --Update...
93.2022060849เขต​คลองสามวา​ กรุงเทพฯ​ 10510EH929584784TH
94.2022060848- --Update...
95.2022060847อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300EH929584775TH
96.2022060846อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540EH929584617TH
97.2022060845 อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130EH929584550TH
98.2022060844อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130EH929584594TH
99.2022060843อ.ปัว จ.น่าน 55120Update...
100.2022060842อ เมือง จ สมุทรสงคราม 75000 Update...
101.2022060841อ.สิชล จ.นครศรี 80120EH929584625TH
102.2022060840- --Update...
103.2022060839 Update...
104.2022060838 Update...
105.2022060837 Update...
106.2022060836 Update...
107.2022060835 Update...
108.2022060834 Update...
109.2022060833 Update...
110.2022060832 Update...
111.2022060831 Update...
112.2022060830 Update...
113.2022060829 Update...
114.2022060828 Update...
115.2022060827 Update...
116.2022060826 Update...
117.2022060825 Update...
118.2022060824 Update...
119.2022060823 Update...
120.2022060822 Update...
121.2022060821 Update...
122.2022060820 Update...
123.2022060819 Update...
124.2022060818 Update...
125.2022060817 Update...
126.2022060816 Update...
127.2022060815 Update...
128.2022060814 Update...
129.2022060813 Update...
130.2022060812 Update...
131.2022060811 Update...
132.2022060810 Update...
133.2022060809 Update...
134.2022060808- --Update...
135.2022060807อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180EH929584634TH
136.2022060806- --Update...
137.2022060805- --Update...
138.2022060804อ. ประทาย จ. นครราชสีมา 30180 Update...
139.2022060803- --Update...
140.2022060802อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120EH929572707TH
141.2022060801อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230EH929572769TH
142.2022060800อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร32190Update...
143.2022060799อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110Update...
144.2022060798อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120Update...
145.2022060797 Update...
146.2022060796 Update...
147.2022060795 Update...
148.2022060794 Update...
149.2022060793 Update...
150.2022060792 Update...
151.2022060791อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190Update...
152.2022060790อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140EH929572790TH
153.2022060789อ วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120EH929572772TH
154.2022060788 อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310EH929572738TH
155.2022060787อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160Update...
156.2022060786อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180Update...
157.2022060785อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210Update...
158.2022060784อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150Update...
159.2022060783- --Update...
160.2022060782อ.ภูหลวง จ.เลย 42230EH929572684TH
161.2022060781อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000EH929572675TH
162.2022060780 อ.เมือง จ.พัทลุง 93000EH929572667TH
163.2022060779อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160EH929572517TH
164.2022060778 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160EH929572653TH
165.2022060777 อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130EH929572551TH
166.2022060776อ.เมือง จ.น่าน 55000EH929572565TH
167.2022060775- --Update...
168.2022060774 อ.เมือง จ.อยุธยา 13000EH929572534TH
169.2022060773อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000EH929572605TH
170.2022060772 อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000EH929572579TH
171.2022060771 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000Update...
172.2022060770เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800EH929572640TH
173.2022060769 อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160Update...
174.2022060768เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210EH929572494TH
175.2022060767 Update...
176.2022060766 Update...
177.2022060765 Update...
178.2022060764 Update...
179.2022060763 Update...
180.2022060762อ.ดอนเจย์ดี. จ.สุพรรณบุรี72250Update...
181.2022060761- จ.สกลนคร 47120 EH929572503TH
182.2022060760อ.แม่สอด จ.ตาก 63110EH929584489TH
183.2022060759- --Update...
184.2022060758 Update...
185.2022060757- --Update...
186.2022060756- --Update...
187.2022060755อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280Update...
188.2022060754- --Update...
189.2022060753อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130Update...
190.2022060752อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130Update...
191.2022060751เขตลาดกระบัง กทม10520EH929584435TH
192.2022060750- --Update...
193.2022060749- --Update...
194.2022060748อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160Update...
195.2022060747อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000Update...
196.2022060746- --Update...
197.2022060745 Update...
198.2022060744 Update...
199.2022060743 อ.เมือง จ.น่าน 55000Update...
200.2022060742- --Update...