Homeคำนวนค่าส่งกล่องพัสดุตารางขายส่งการจัดส่งสินค้า
No.InvoiceDateAddressZipcodeTransportStatus
1.202131725อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทร​ปราการ​ 10280Update...
2.202131724 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110Update...
3.202131723อ.พะโต๊ะ​ จ.​ชุมพร​ -86180Update...
4.202131722อ.เมือง จ.พะเยา 56000Update...
5.202131721อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130Update...
6.202131720อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540Update...
7.202131719อ.เมือง จ.สระบุรี 18000Update...
8.202131718เขตบึงกุ่ม กทม 10230Update...
9.202131717อ.ดอนเจย์ดี. จ.สุพรรณบุรี 72250Update...
10.202131716อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 13230Update...
11.202131715 อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140Update...
12.202131714อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140Update...
13.202131713 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา30160Update...
14.202131712อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120Update...
15.202131711อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160Update...
16.202131710- --Update...
17.202131709- --Update...
18.202131708อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160Update...
19.202131707อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 830176037353
20.202131706อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270Update...
21.202131705อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180Update...
22.202131704อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000Update...
23.202131703- --Update...
24.202131702- --Update...
25.202131701- --Update...
26.202131700- --Update...
27.202131699- --Update...
28.202131698อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี. 84250Update...
29.202131697 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000Update...
30.202131696อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150Update...
31.202131695อ.นาตาล จ.อุบล 34170Update...
32.202131694อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000Update...
33.202131693อ.สามเงา จ.ตาก 63130Update...
34.202131692อ.แม่สอด จ.ตาก 63110Update...
35.202131691อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140Update...
36.202131690เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900 Update...
37.202131689อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180Update...
38.202131688อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150Update...
39.202131687อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250Update...
40.202131686อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440Update...
41.202131685- --Update...
42.202131684 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130Update...
43.202131683อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000Update...
44.202131682 อ.บางใหญ่​ จ.นนทบุรี​11140Update...
45.202131681อำเภอเมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000Update...
46.202131680ต.นครปฐม จ.นครปฐม 73000Update...
47.202131679อเมือง จ สมุทรปราการ 10280Update...
48.202131678 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000830176036966
49.202131677 อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77140Update...
50.202131676เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900830176037423
51.202131675อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180Update...
52.202131674 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด45120830176036933
53.202131673 อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340Update...
54.202131672อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110830176036900
55.202131671 เขตลาดกระบัง กทม. 10520830176036830
56.202131670 อ. เสิงสาง จ.นครราชสีมา30330Update...
57.202131669อ.เมือง จ.อุบล 34000Update...
58.202131668อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130Update...
59.202131667 อ.บุณฑริก จ.อุบล​ราชธานี​ 34230Update...
60.202131666 อ.เมือง จ.น่าน 55000Update...
61.202131665 Update...
62.202131664 Update...
63.202131663 Update...
64.202131662 Update...
65.202131661 Update...
66.202131660 Update...
67.202131659 Update...
68.202131658 Update...
69.202131657 Update...
70.202131656- --Update...
71.202131655- --Update...
72.202131654 Update...
73.202131653อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170Update...
74.202131652อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190Update...
75.202131651 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170Update...
76.202131650อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160Update...
77.202131649เขตพญาไท กทม 10400830176036605
78.202131648 อ.ปง จ.พะเยา 56140830176036546
79.202131647อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160Update...
80.202131646 อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160Update...
81.202131645 เขตลาดพร้าว กทม. 10230Update...
82.202131644 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140Update...
83.202131643 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 Update...
84.202131642 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130Update...
85.202131641อ.เมือง จ.กระบี่ 81000Update...
86.202131640อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110Update...
87.202131639อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000Update...
88.202131638- --Update...
89.202131637อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160Update...
90.202131636 อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160830176036395
91.202131635 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280Update...
92.202131634อ.เมือง จ.นครพนม 48000Update...
93.202131633 อ.บ้านเเพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120Update...
94.202131632อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 Update...
95.202131631 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000Update...
96.202131630อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000Update...
97.202131629อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000Update...
98.202131628 อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่50130Update...
99.202131627อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130Update...
100.202131626 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 830176036336
101.202131625อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230830176036325
102.202131624อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240Update...
103.202131623อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220Update...
104.202131622 อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี84160Update...
105.202131621 อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250Update...
106.202131620อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130Update...
107.202131619อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140Update...
108.202131618อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110Update...
109.202131617อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110Update...
110.202131616- --Update...
111.202131615- --Update...
112.202131614- --Update...
113.202131613 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000Update...
114.202131612อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร49150830176089886
115.202131611อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000Update...
116.202131610อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120830176089875
117.202131609 เขตบางพลัด กรุงเทพ10700Update...
118.202131608อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270830176089864
119.202131607 เขตบึงกุ่ม กทม 10230Update...
120.202131606อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110Update...
121.202131605อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000Update...
122.202131604- จ.สกลนคร 47120Update...
123.202131603อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110830176089783
124.202131602 อ.วังยาง จ.นครพนม 48130830176089691
125.202131601อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270Update...
126.202131600อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160830176089680
127.202131599อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140Update...
128.202131598 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110Update...
129.202131597อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 Update...
130.202131596อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220Update...
131.202131595อ.เมือง จ.ตราด 23000Update...
132.202131594 อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160830176089654
133.202131593อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250Update...
134.202131592- --Update...
135.202131591อ.เมือง จ.นครนาย26000830176089643
136.202131590อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170Update...
137.202131589อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000Update...
138.202131588- --Update...
139.202131587ร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140830176089540
140.202131586 อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190830176089536
141.202131585อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์. 60210830176089525
142.202131584อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150830176089514
143.202131583เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 10160Update...
144.202131582เขตบางนา กรุงเทพ 10260830176089492
145.202131581 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 830176089481
146.202131580 อ.เมือง จ.พังงา 82000830176089470
147.202131579 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180Update...
148.202131578- --Update...
149.202131577 Update...
150.202131576 Update...
151.202131575 Update...
152.202131574 Update...
153.202131573 Update...
154.202131572 Update...
155.202131571 Update...
156.202131570 Update...
157.202131569 Update...
158.202131568 Update...
159.202131567 Update...
160.202131566 Update...
161.202131565 Update...
162.202131564 Update...
163.202131563 Update...
164.202131562 Update...
165.202131561 Update...
166.202131560 Update...
167.202131559 Update...
168.202131558 Update...
169.202131557 Update...
170.202131556 Update...
171.202131555 Update...
172.202131554 Update...
173.202131553 Update...
174.202131552 Update...
175.202131551เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 10160Update...
176.202131550อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160Update...
177.202131549อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140Update...
178.202131548อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290Update...
179.202131547อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250Update...
180.202131546อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120Update...
181.202131545 อำเภอเมื​อง​ หนองคาย​ 43000Update...
182.202131544อำเภอเมื​อง​ หนองคาย​ 43000 Update...
183.202131543อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120Update...
184.202131542อ.เดิม​บาง​นาง​บวช จ.สุพรรณบุรี​ 72120Update...
185.202131541อ.เดิม​บาง​นาง​บวช จ.สุพรรณบุรี​ 72120830176089260
186.202131540 อ บางละมุง จ ชลบุรี 20150Update...
187.202131539 อ บางละมุง จ ชลบุรี 20150Update...
188.202131538- --Update...
189.202131537อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150Update...
190.202131536อ.แม่สอด จ.ตาก 63110Update...
191.202131535อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160830176089201
192.202131534 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170Update...
193.202131533อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180Update...
194.202131532อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190Update...
195.202131531อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190Update...
196.202131530- --Update...
197.202131529อ.เมือง จ.แพร่ 54000Update...
198.202131528อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110Update...
199.202131527อ. สารภี จ. เชียงใหม่ ​50140Update...
200.202131526อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140Update...