Homeคำนวนค่าส่งกล่องพัสดุตารางขายส่งการจัดส่งสินค้า
No.InvoiceDateAddressZipcodeTransportStatus
1.202201539 อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130Update...
2.202201538 อ.เดิม​บาง​นาง​บวช จ.สุพรรณบุรี​ 72120Update...
3.202201537 เขตหนองจอก กทม 10530Update...
4.202201536อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110Update...
5.202201535อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560Update...
6.202201534อ.เถิน จ.ลำปาง 52160Update...
7.202201533อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130Update...
8.202201532- --Update...
9.202201531อ.เชียงคาน จ.เลย 42110Update...
10.202201530อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Update...
11.202201529 อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 Update...
12.202201528 Update...
13.202201527 Update...
14.202201526 Update...
15.202201525 Update...
16.202201524 Update...
17.202201523 Update...
18.202201522อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 EJ175583988TH
19.202201521 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 EJ175584008TH
20.202201520อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Update...
21.202201519เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 EJ175583965TH
22.202201518 อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 EJ175583957TH
23.202201517อ.สุคีริน จ.นราธิิวาส 96190EJ175583943TH
24.202201516 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 EJ175583930TH
25.202201515 อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 EJ175583909TH
26.202201514เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร10520 Update...
27.202201513อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี​72160 Update...
28.202201512เขตบางแค n กทม. 10160 EJ175583926TH
29.202201511 Update...
30.202201510 Update...
31.202201509 Update...
32.202201508 Update...
33.202201507 Update...
34.202201506 Update...
35.202201505 อ.​กำแพง​แสน​ จ.นครปฐม​73140​EJ175583890TH
36.202201504อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170EJ175583872TH
37.202201503ลาดกระบัง กทม . 10520EJ175583869TH
38.202201502 อนาโยง. จ.ตรัง. 92170EJ175583740TH
39.202201501อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140EJ175583815TH
40.202201500อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170Update...
41.202201499 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240EJ175583775TH
42.202201498บึงกุ่ม กทม 10240EJ175583740TH
43.202201497 Update...
44.202201496 Update...
45.202201495 อ พนมสารคาม จ ฉะเชิงเทรา 24120Update...
46.202201494อ.เคียนซา จ.สุราษฏร์ธานี 84260Update...
47.202201493 เขตภาษีเจริญ กทม. 10160EJ175583696TH
48.202201492 เขตภาษีเจริญ กทม. 10160EJ175583705TH
49.202201491- --Update...
50.202201490- --Update...
51.202201489- --Update...
52.202201488อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 EJ175583682TH
53.202201487เขตประเวศ กทม.10250 EJ175583634TH
54.202201486อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 EJ175583603TH
55.202201485อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 84110 EJ175583594TH
56.202201484- --Update...
57.202201483- --Update...
58.202201482 Update...
59.202201481 Update...
60.202201480 Update...
61.202201479 Update...
62.202201478อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190Update...
63.202201477อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570Update...
64.202201476อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110Update...
65.202201475- --Update...
66.202201474- --Update...
67.202201473อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110EJ175583585TH
68.202201472อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230Update...
69.202201471 Update...
70.202201470 Update...
71.202201469อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220EJ175583563TH
72.202201468 Update...
73.202201467 Update...
74.202201466 Update...
75.202201465 Update...
76.202201464 Update...
77.202201463อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140EJ175583413TH
78.202201462 Update...
79.202201461 Update...
80.202201460อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์32110Update...
81.202201459- --Update...
82.202201458อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 Update...
83.202201457อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 Update...
84.202201456อ.สิเกา จ.ตรัง92150 Update...
85.202201455อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Update...
86.202201454อ.รือเสาะ จ นราธิวาส 96150Update...
87.202201453 ลาดกระบัง กทม. 10520 Update...
88.202201452อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230Update...
89.202201451อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 Update...
90.202201450 อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 Update...
91.202201449 อ.สามเงา จ.ตาก 63130Update...
92.202201448อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270EJ175583237TH
93.202201447 อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000Update...
94.202201446 อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 Update...
95.202201445 อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220Update...
96.202201444อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270Update...
97.202201443- --Update...
98.202201442- --Update...
99.202201441อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์53120Update...
100.202201440อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270Update...
101.202201439อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150Update...
102.202201438อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000Update...
103.202201437 Update...
104.202201436 Update...
105.202201435เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900EJ175583104TH
106.202201434อ เมือง จ กระบี่ 81000Update...
107.202201433 Update...
108.202201432 Update...
109.202201431 Update...
110.202201430 Update...
111.202201429 Update...
112.202201428 Update...
113.202201427 Update...
114.202201426 Update...
115.202201425 Update...
116.202201424 Update...
117.202201423 Update...
118.202201422 Update...
119.202201421 Update...
120.202201420 Update...
121.202201419 Update...
122.202201418อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150EJ175583047TH
123.202201417อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110Update...
124.202201416 Update...
125.202201415อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 Update...
126.202201414- --Update...
127.202201413อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 Update...
128.202201412- --Update...
129.202201411อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290EJ175582996TH
130.202201410อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000EJ175583002TH
131.202201409อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 EJ175582948TH
132.202201408อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 EJ175582934TH
133.202201407 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 Update...
134.202201406อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 Update...
135.202201405 Update...
136.202201404อ.สีคิ้ว จ.นคราชสีมา 30140 Update...
137.202201403 Update...
138.202201402 Update...
139.202201401อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 Update...
140.202201400 Update...
141.202201399 Update...
142.202201398 Update...
143.202201397 Update...
144.202201396อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 EJ175582894TH
145.202201395อ.ตะพานหิน จ. พิจิตร 66110 EJ175582903TH
146.202201394อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000EJ175582917TH
147.202201393อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี41250 EJ175582925TH
148.202201392 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 EJ175582885TH
149.202201391อ.เมือง จ.ชุมพร 86000Update...
150.202201390 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000Update...
151.202201389 Update...
152.202201388 Update...
153.202201387อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000EJ175582863TH
154.202201386แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพ 10170Update...
155.202201385อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบ 77180 Update...
156.202201384อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140EJ175582850TH
157.202201383 เขตบึงกุ่ม กทม. 10230EJ175582832TH
158.202201382- --Update...
159.202201381- --Update...
160.202201380- --Update...
161.202201379อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย 57130Update...
162.202201378อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130Update...
163.202201377อ.เมือง​ จ.ตรัง​ 92000 EJ175582829TH
164.202201376อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 Update...
165.202201375อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 Update...
166.202201374อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Update...
167.202201373- --Update...
168.202201372- --Update...
169.202201371 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180 Update...
170.202201370อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 Update...
171.202201369อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 EJ175582846TH
172.202201368อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210EJ175582789TH
173.202201367อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 Update...
174.202201366- --Update...
175.202201365- --Update...
176.202201364อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 Update...
177.202201363อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230 Update...
178.202201362อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 Update...
179.202201361- --Update...
180.202201360 Update...
181.202201359 Update...
182.202201358 อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000EJ175582775TH
183.202201357อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ 33140EJ175582735TH
184.202201356 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000EJ175582727TH
185.202201355อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180EJ175582713TH
186.202201354- --Update...
187.202201353อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000Update...
188.202201352- --Update...
189.202201351เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150EJ175582758TH
190.202201350อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160EJ175582700TH
191.202201349 อ.นาหมื่น จ.น่าน55180EJ175582761TH
192.202201348อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Update...
193.202201347 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 EJ175582695TH
194.202201346อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 EJ175582687TH
195.202201345 Update...
196.202201344 Update...
197.202201343- --Update...
198.202201342 Update...
199.202201341 Update...
200.202201340เขต พญาไท กทม 10400 EJ175582639TH