Homeคำนวนค่าส่งกล่องพัสดุตารางขายส่งการจัดส่งสินค้า
No.InvoiceDateAddressZipcodeTransportStatus
1.202127948อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 Update...
2.202127947- --Update...
3.202127946- --Update...
4.202127945- --Update...
5.202127944อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000Update...
6.202127943 อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150Update...
7.202127942 อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110Update...
8.202127941 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330Update...
9.202127940 อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130Update...
10.202127939อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000Update...
11.202127938อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี84160Update...
12.202127937สันทราย เชียงใหม่ 50290Update...
13.202127936 อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370Update...
14.202127935 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180Update...
15.202127934เขตพระโขนง กทม. 10260 Update...
16.202127933อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180Update...
17.202127932 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร74130Update...
18.202127931อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110Update...
19.202127930อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130Update...
20.202127929อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150Update...
21.202127928 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150Update...
22.202127927 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120Update...
23.202127926 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210Update...
24.202127925อ.เกษตรวิสัย​ จ.ร้อยเอ็ด​45150Update...
25.202127924 อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260Update...
26.202127923อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000Update...
27.202127922บางละมุง จ.ชลบุรี 20150Update...
28.202127921บางละมุง จ.ชลบุรี 20150Update...
29.202127920- --Update...
30.202127919- --Update...
31.202127918- --Update...
32.202127917- --Update...
33.202127916อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช80140 Update...
34.202127915อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000Update...
35.202127914 เขตห้วยขวาง กทม10310 830241967671
36.202127913อ.แม่จัน จ.เชียงรายย 57110830241967660
37.202127912อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110Update...
38.202127911อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่50270 830241967645
39.202127910อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82190830241967634
40.202127909อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150Update...
41.202127908อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360830241967601
42.202127907อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250830241967586
43.202127906อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา30510830241967542
44.202127905อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150830241967531
45.202127904 อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู39140Update...
46.202127903อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280Update...
47.202127902 อ.เทพา จ.สงขลา90150Update...
48.202127901อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 77140Update...
49.202127900อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000Update...
50.202127899อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120Update...
51.202127898อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540830241967483
52.202127897อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120Update...
53.202127896อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120830241967472
54.202127895อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330Update...
55.202127894 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150830241967450
56.202127893อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180Update...
57.202127892- --Update...
58.202127891- --Update...
59.202127890แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400Update...
60.202127889 อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Update...
61.202127888- --Update...
62.202127887- --Update...
63.202127886- --Update...
64.202127885- --Update...
65.202127884อ สังคม จ หนองคาย 43160830241967402
66.202127883อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 Update...
67.202127882เขตราชเทวี กทม. 10400Update...
68.202127881- --Update...
69.202127880 แขวง.บางซื่อ กทม10800830241967354
70.202127879อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230Update...
71.202127878อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190Update...
72.202127877เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250830241967306
73.202127876อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150830241967284
74.202127875อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150830241967273
75.202127874บางกะปิ กทม. 10240830241967262
76.202127873อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170830241967225
77.202127872อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์​ 67110Update...
78.202127871เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400Update...
79.202127870อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร 47120830241967203
80.202127869 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120830241967192
81.202127868อ.เมือง จ.ตราด23000 Update...
82.202127867อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170830241967181
83.202127866อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 830241967170
84.202127865อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110Update...
85.202127864อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240Update...
86.202127863จตุจักร กทม.10900830241967166
87.202127862อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000Update...
88.202127861อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230830241967155
89.202127860 อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360Update...
90.202127859อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140Update...
91.202127858อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140830241967133
92.202127857อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110Update...
93.202127856เขตลาดกระบัง กทม 10520Update...
94.202127855 อ.บ้านคา ราชบุรี 70180Update...
95.202127854อ.ควนขนุน จ.พัทลุง93110830241967085
96.202127853 อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150830241967074
97.202127852 อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี84210Update...
98.202127851อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110830241967052
99.202127850 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170830241967041
100.202127849อ.พาน จ. เชียงราย 57120830241967030
101.202127848อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ 80160Update...
102.202127847 อ.สารภี เชียงใหม่ 50140Update...
103.202127846อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180Update...
104.202127845 เขตคลองสามวา กทม. 10510Update...
105.202127844อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160Update...
106.202127843อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160Update...
107.202127842อ.เมือง จ.น่าน 55000Update...
108.202127841อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230Update...
109.202127840อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000830241966912
110.202127839บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240Update...
111.202127838อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000Update...
112.202127837อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000830241966901
113.202127836อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130Update...
114.202127835อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170830241966864
115.202127834 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140Update...
116.202127833อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160 830241966853
117.202127832อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150Update...
118.202127831อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150Update...
119.202127830อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120830241966842
120.202127829อ.เมือง จ.เชียงราย. 57000Update...
121.202127828- --Update...
122.202127827อ.เมือง จ.สมุทรสาคร74000Update...
123.202127826- --Update...
124.202127825- --Update...
125.202127824- --Update...
126.202127823อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120Update...
127.202127822อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ10270Update...
128.202127821อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000830241966805
129.202127820อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 Update...
130.202127819อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130830241966783
131.202127818อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000830241966772
132.202127817อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 830241966750
133.202127816อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000830241966735
134.202127815- --Update...
135.202127814- --Update...
136.202127813อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี34260830241966702
137.202127812เขต พญาไท กทม 10400830241966691
138.202127811อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140Update...
139.202127810อ.ส่องดาว จ.สกลนคร​47190Update...
140.202127809อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130Update...
141.202127808อ.ทับสะแก จ.ประจวบ 77130Update...
142.202127807อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 Update...
143.202127806อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000Update...
144.202127805อ.เมือง จ. มหาสารคาม 44000830241966595
145.202127804อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560830241966584
146.202127803เขตลาดกระบัง กทม. 10520830241966573
147.202127802อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150830241966562
148.202127801อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110830241966540
149.202127800อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170Update...
150.202127799อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120Update...
151.202127798 อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000830241966503
152.202127797 อ.เมือง จ.เลย 42000830241966481
153.202127796 อ.ขลุง จันทบุรี 22110 Update...
154.202127795- --Update...
155.202127794 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120Update...
156.202127793อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120830241966444
157.202127792อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000Update...
158.202127791อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000830241966724
159.202127790อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110Update...
160.202127789อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120Update...
161.202127788 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180Update...
162.202127787อ.เมือง. จ.ภูเก็ต 83000830241966422
163.202127786- --Update...
164.202127785อ.เมือง จ.นครนายก 26000Update...
165.202127784อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540830241966396
166.202127783 อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140830241966385
167.202127782อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140Update...
168.202127781อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140Update...
169.202127780อ.บ่อไร่ จ.ตราด23140830241966374
170.202127779อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560830241966363
171.202127778อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150830241966341
172.202127777อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84310830241966330
173.202127776 เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520Update...
174.202127775อ.เขาค้อ​ จ.เพชรบูรณ์ ​ 67270Update...
175.202127774อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150830241966304
176.202127773อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 Update...
177.202127772อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220Update...
178.202127771 เขตประเวศ กทม. 10250830241966256
179.202127770อ.บุณฑริก จ.อุบล​ราชธานี​ 34230Update...
180.202127769เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400Update...
181.202127768 เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400Update...
182.202127767เขตยันนาวา กทม 10120Update...
183.202127766อ.นางรอง​ จ.บุรีรัมย์​ 31110Update...
184.202127765อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา30510Update...
185.202127764 อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร 62140 Update...
186.202127763อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร 62140 Update...
187.202127762อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150830241966175
188.202127761อ.เมือง จ.กระบี่ 81180830241966164
189.202127760เขตบางเขน กทม 10220830241966153
190.202127759- --Update...
191.202127758- --Update...
192.202127757- --Update...
193.202127756- --Update...
194.202127755- --Update...
195.202127754อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130Update...
196.202127753 จตุจักร กทม.10900830241966142
197.202127752 อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130Update...
198.202127751อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000Update...
199.202127750 อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 Update...
200.202127749อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 830241966131